Terug naar homepage

Gezondheidszorg

Geconventioneerde artsen raadplegen

Geconventioneerde artsen verbinden zich ertoe bepaalde tarieven te respecteren. Niet-geconventioneerde artsen mogen zelf hun erelonen bepalen. En die zijn meestal veel hoger dan de officiŽle tarieven. Een geconventioneerde arts is net zo bekwaam als een andere arts. Er is geen enkel verband tussen de erelonen en de bekwaamheid van een arts. Het loont de moeite uw arts te vragen of hij al dan niet geconventioneerd is. Maar let op: een arts kan op bepaalde momenten van de dag of week geconventioneerd zijn, en op andere momenten weer niet. Of wel op bepaalde consultatieplaatsen en niet op andere. Hoe meer verantwoordelijkheid we dragen voor ons gebruik van de gezondheidszorg, hoe beter het socialezekerheidssysteem wordt. Iedereen kan dan toegang krijgen tot gezondheidszorg, zelfs de armste bevolkingsgroepen.

Een Globaal Medisch Dossier vragen

Een Globaal Medisch Dossier (GMD) groepeert alle informatie over uw gezondheid. Het wordt gecoŲrdineerd door ťťn arts, in veel gevallen de huisarts. Het GMD biedt de behandelende arts een globaal beeld van uw gezondheid, zodat hij geen onnodige onderzoeken meer moet doen. Andere zorgverleners zullen de arts die het GMD beheert dan informatie, diagnoses, onderzoeksresultaten enz. moeten sturen. Het GMD geeft recht op een korting van 30% op het remgeld voor raadplegingen uitgevoerd door de huisarts die er zich over ontfermt. De opening van zo een dossier kost 22Ä, maar dat bedrag wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds. Hoe meer verantwoordelijkheid we dragen voor ons gebruik van de gezondheidszorg, hoe beter het socialezekerheidssysteem wordt. Iedereen kan dan toegang krijgen tot gezondheidszorg, zelfs de armste bevolkingsgroepen.

Kiezen voor generische geneesmiddelen

Farmaceutische bedrijven die een merkgeneesmiddel (of specialiteit) op de markt brengen, hebben de actieve stof die het bevat op voorhand gepatenteerd. Dat patent beschermt de farmaceutische firma tegen concurrentie en maakt het mogelijk de onderzoeken, die nodig zijn voor de ontwikkeling van het product, rendabel te maken. Wanneer dit patent zijn einddatum heeft bereikt, mogen er generische geneesmiddelen worden gemaakt. Deze generische geneesmiddelen bevatten dezelfde actieve bestanddelen en dezelfde doses als de gepatenteerde specialiteit, maar ze zijn minstens 30% goedkoper. Er bestaan ook kopieŽn van geneesmiddelen. Het is vaak het bedrijf dat houder is van het verlopen patent zelf dat beslist hetzelfde geneesmiddel onder een andere naam en tegen een lagere prijs op de markt te brengen. Zo vermijdt het dat een concurrent de molecule bemachtigt om er een generisch geneesmiddel mee te maken. Net zoals de generische geneesmiddelen bevatten de kopieŽn dezelfde actieve stoffen in dezelfde doses als de gepatenteerde specialiteit, maar ze zijn goedkoper. Vandaag de dag bedraagt het aandeel van de generische geneesmiddelen en de kopieŽn (de goedkoopste geneesmiddelen) 37% van het volume van alle gekochte geneesmiddelen in BelgiŽ. Als we elke keer dat dit mogelijk is een generisch geneesmiddel in plaats van een specialiteit zouden kopen, dan zou dat percentage naar 43% stijgen (er bestaat immers geen kopie of generische versie voor alle specialiteiten). Hoe meer verantwoordelijkheid we dragen voor ons gebruik van de gezondheidszorg, hoe beter het socialezekerheidssysteem wordt. Iedereen kan dan toegang krijgen tot gezondheidszorg, zelfs de armste bevolkingsgroepen.


Terug naar homepage


Disclaimer - copyright